อัพโหลดใบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ!

อัพโหลดใบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ!

ขอบคุณสำหรับการอัพโหลดใบเสร็จผ่านทางฮักกี้ส์เว็บไซต์ค่ะ
เราจะตรวจสอบใบเสร็จและเพิ่มคะแนนเข้าสู่ระบบภายใน 3
วัน

 

ในระหว่างนี้หากคุณแม่มีใบเสร็จอื่นๆ สามารถอัพโหลดผ่านทางเว็บไซต์ได้ปกติ.

 

 

*ฮักกี้ส์ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้คะแนน หากใบเสร็จที่อัพโหลดเห็นไม่ชัดเจน, ไม่ครบถ้วน, มีการส่งซ้ำ หรือพฤติการส่อไปในทางทุจริต ในทุกกรณีค่ะ.