Huggies Thailand - นโยบายความเป็นส่วนตัว

กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม “เพื่อนชวนเพื่อน กับ ฮักกี้ส์” 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

ฮักกี้ส์อยากชวนคุณแม่เข้าร่วมกิจกรรม ‘เพื่อนชวนเพื่อนกับฮักกี้ส์’เพียงคุณแม่ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ฮักกี้ส์ แนะนำหรือชวนเพื่อนๆ มาสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ฮักกี้ส์ ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 256131 ธันวาคม 2561

1. กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

 • คุณแม่ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ฮักกี้ส์เท่านั้น
 • คุณแม่สามารถแนะนำเพื่อนๆ สมัครสมาชิกเว็บไซต์ฮักกี้ส์ โดยเข้าไปที่ www.huggies.co.th คลิกเมนู ‘เพื่อนชวนเพื่อน’ ต่อจากนั้น กรอกชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนที่ต้องการแนะนำให้เรียบร้อย
 • คุณแม่ผู้แนะนำสามารถชวนเพื่อนมาสมัครสมาชิกเว็บไซต์ฮักกี้ส์จำนวนกี่ท่านก็ได้ แต่จะได้รับรางวัลจากการที่เพื่อนมาสมัครเป็นสมาชิกได้สูงสุดเพียง 5 ท่าน/เดือน
 • ผู้ถูกแนะนำจะต้องไม่เคยสมัครสมาชิกเว็บไซต์ฮักกี้ส์มาก่อน
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ฮักกี้ส์

2. ระยะเวลาของกิจกรรม

 • เริ่มสนุกได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 256131 ธันวาคม 2561

3. รางวัลและเงื่อนไขการใช้คูปอง

 • รางวัลสำหรับผู้แนะนำ: รับคูปองเงินสดส่วนลด 100 บาท
 • รางวัลสำหรับผู้ถูกแนะนำและได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ฮักกี้ส์: รับคูปองเงินสดส่วนลด 100 บาท
 • คูปองใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กฮักกี้ส์ โกลด์ ได้ที่บิ๊กซี เทสโก้โลตัส และท็อป ตามสถานที่ระบุบนคูปอง
 • คูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการอื่นได้
 • คูปองส่วนลด 100 บาท 1 สิทธิ์ใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น (ระยะเวลาการใช้ระบุอยู่บนคูปอง)
 • ภาพของรางวัลใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

4. เงื่อนไข: ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับและรับรองว่า

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกเงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ก่อนที่ท่านจะกรอกข้อมูลเพื่อนที่ท่านแนะนำ ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบุกคคลดังกล่าวก่อนดำเนินการทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลในทุกกรณีที่ บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลผู้ถูกแนะนำจัดทำขึ้นโดยส่อไปในทางทุจริตใดๆ ก็ตาม
 • เฉพาะสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกเว็บไซต์ฮักกี้ส์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีการพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงที่จะรับข่าวสารจากฮักกี้ส์หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล ข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) และโทรศัพท์
 • ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมนี้ กับบริษัทในเครือ ตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และพันธมิตรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศของบริษัทฯ เพื่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย งานวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่: 02-230-3131 หรืออีเมล Huggiesthaiyt@gmail.com