กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม รีวิวกับฮักกี้ส์วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

1. ผู้ร่วมสนุกสามารถเข้าร่วมกิจกรรม "รีวิวกับฮักกี้ส์" ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561
2. ผู้ร่วมสนุกต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ฮักกี้ส์เท่านั้น 
3. ผู้ร่วมสนุกสามารถรีวิวได้ไม่จำกัดจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ฮักกี้ส์

4. ขอสงวนสิทธิ์ให้คะแนนเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน

5. ท่านที่รีวิวลำดับที่ 1 - 10 ของเดือน จะได้รับคะแนนฮักกี้ส์สะสมแต้มมหาสนุก 100 คะแนน

6. ท่านที่รีวิวลำดับที่ 10 เป็นต้นไปของเดือน จะได้รับคะแนนฮักกี้ส์สะสมแต้มมหาสนุก 50 คะแนน

7. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงที่จะรับข่าวสารจากฮักกี้ส์ผ่านทางอีเมล, ข้อความทางโทรศัพท์ (SMS), โทรศัพท์ และยินยอมให้บริษัทคิมเบอร์ลีย์-คล๊าค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทแม่ รวมถึงบริษัทในเครือของคิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ทั้งตัวแทน ผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดหาข้อมูล การใช้ การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้มาทั้งหมดในที่นี้สำหรับการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การสำรวจต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการขาย และจุดประสงค์เพื่อการวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ ณ ที่นี้ สามารถเปิดเผย กับ บริษัทคิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ผู้ว่าจ้างจาก คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ผู้รับเหมา ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และพันธมิตร ทั้งในและนอกประเทศไทย โดยฉันเข้าใจว่า ฉันสามารถเข้าถึงและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ ส่งให้ มา ณ ที่นี้ โดยติดต่อได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ 02 230 - 3131 หรือ Huggiesthaiyt@gmail.com 
8. 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
9. ขอสงวนสิทธิ์ ให้คะแนน เฉพาะอีเมล์ที่มีอยู่จริงเท่านั้น และต้องไม่เป็นสมาชิกฮักกี้ส์อยู่แล้ว หากตรวจสอบได้ว่าอีเมลนั้นๆ เป็นการจัดทำขึ้นโดยส่อไปทางทุจริตหรือฉ้อโกง ทางฮักกี้ส์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนได้โดยทันที ทุกกรณี