กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม “รีวิวกับฮักกี้ส์” 1 มีนาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

1. ผู้ร่วมสนุกสามารถเข้าร่วมกิจกรรม "รีวิวกับฮักกี้ส์" เพียงแบ่งปัน ส่งต่อความสุข บอกเล่าเรื่องราวประทับใจของคุณแม่ที่มีต่อฮักกี้ส์ ได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 
2. ผู้ร่วมสนุกต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ฮักกี้ส์เท่านั้น 
3. ผู้ร่วมสนุกสามารถรีวิวได้ไม่จำกัดจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ฮักกี้ส์
4. ขอสงวนสิทธิ์ให้คะแนนเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน 
5. ท่านที่รีวิวลำดับที่ 1-10 ของเดือน จะได้รับคะแนนฮักกี้ส์สะสมแต้มมหาสนุก 100 คะแนน
6. ท่านที่รีวิวลำดับที่ 10 เป็นต้นไปของเดือน จะได้รับคะแนนฮักกี้ส์สะสมแต้มมหาสนุก 50 คะแนน
7. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงที่จะรับข่าวสารจากฮักกี้ส์หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล ข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) และโทรศัพท์ 
8 ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาติและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมนี้ กับบริษัทในเครือ ตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และพันธมิตรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศของบริษัทฯ เพื่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย  งานวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
10.  ขอสงวนสิทธิ์ ให้คะแนน เฉพาะอีเมลที่มีอยู่จริงเท่านั้น และต้องไม่เป็นสมาชิกฮักกี้ส์อยู่แล้ว หากตรวจสอบได้ว่าอีเมลนั้นๆ เป็นการจัดทำขึ้นโดยส่อไปทางทุจริตหรือฉ้อโกง ทางฮักกี้ส์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนได้โดยทันที ทุกกรณี