Huggies Thailand -ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว Huggies Gentle Care Baby Wipes

ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว

หนานุ่ม ทำความสะอาดได้หมดจด เหมือนใช้สำลี อ่อนโยนต่อผิว พร้อมลายพิมพ์หมีบนผ้า เอกลักษณ์เฉพาะของฮักกี้ส์