Làm cha mẹ Làm cha mẹ

4 เคล็ดลับ สร้างหนูน้อยอารมณ์ดี...การเคลื่อนไหวเด่น

อาจารย์แพทย์หญิงดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว

ดูบทความเพิ่มเติม

กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กทารก

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนคงเคยเห็นตารางพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัยที่แปะไว้ในห้องคุณหมอเด็กกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอยากช่วยให้กล้ามเนื้อของลูกน้อยมีพัฒนาการสมวัย ลองทำกิจกรรมเหล่านี้ดูค่ะ

ดูบทความเพิ่มเติม

ลูกดื่มนมแม่อุจจาระบ่อยจนก้นแดง ต้องดูแลอย่างไร

เด็กนมแม่มักจะอุจจาระบ่อยและเหลวนุ่ม เนื่องจากนมแม่ย่อยง่าย ดูดซึมไวจึงขับถ่ายได้ไวและบ่อย แต่บางคนอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย คือ อุจจาระบ่อยจนก้นแดง ซึ่งเรื่องนี้คุณแม่สามารถแก้ไขและป้องกันได้ง่ายๆ ด้วยวิธีต่อไปนี้ค่ะ

ดูบทความเพิ่มเติม

บทความที่คุณน่าจะชอบ

'การเลี้ยงลูก 6/21/2019

กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กทารก

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนคงเคยเห็นตารางพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัยที่แปะไว้ในห้องคุณหมอเด็กกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอยากช่วยให้กล้ามเนื้อของลูกน้อยมีพัฒนาการสมวัย ลองทำกิจกรรมเหล่านี้ดูค่ะ

'การเลี้ยงลูก 6/21/2019

ลูกดื่มนมแม่อุจจาระบ่อยจนก้นแดง ต้องดูแลอย่างไร

เด็กนมแม่มักจะอุจจาระบ่อยและเหลวนุ่ม เนื่องจากนมแม่ย่อยง่าย ดูดซึมไวจึงขับถ่ายได้ไวและบ่อย แต่บางคนอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย คือ อุจจาระบ่อยจนก้นแดง ซึ่งเรื่องนี้คุณแม่สามารถแก้ไขและป้องกันได้ง่ายๆ ด้วยวิธีต่อไปนี้ค่ะ

การตั้งครรภ์ 4/26/2019

5 วิธีขจัดความเครียดแม่ท้องเพื่อพัฒนาการทารกในครรภ์อารมณ์ดี

ความเครียดของแม่ท้องเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความกลัวและความกังวลในช่วงตั้งครรภ์ ความไม่สบายตัว ความปวดเมื่อยร่างกาย อาการเจ็บป่วยต่างๆ ช่วงตั้งครรภ์ แรงกดดันจากคนรอบข้าง รวมถึงความเครียดจากการกลัวการคลอดด้วย ซึ่งความเครียดเหล่านี้ส่งผลต่อพัฒนาการทารกในครรภ์โดยตรง เพราะลูกในท้องจะสัมผัสอารมณ์ของแม่ได้และแสดงอาการออกมาหลายแบบ เช่น ถ้าแม่เครียดมาก นอนไม่หลับ ลูกในท้องก็อาจจะไม่ดิ้น ไม่ขยับตัวเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเช่นกัน ดังนั้นหากแม่ท้องไม่มีความเครียดทารกในครรภ์ก็จะไม่เครียด รู้สึกผ่อนคลายสบายตัว เขาจะอยากขยับตัวเคลื่อนไหวเหมือนกำลังว่ายน้ำในท้องแม่อย่างสบายใจ ดังนั้นหากแม่ท้องมีความเครียดจะต้องรีบกำจัดด้วย 5 วิธีต่อไปนี้ค่ะ

บทความที่คุณน่าจะชอบ