การกวาดปากมดลูก

การกวาดปากมดลูกเป็นหนึ่งในวิธีเฉพาะทางที่ถูกใช้สำหรับการตั้งครรภ์และ การคลอดลูก เป็นทางเดียวที่ช่วยเร่งคลอดเบากว่าวิธีอื่นๆ ซึ่งไปกระตุ้นการเจ็บครรภ์น้อยที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุด โดยทั่วไปทางแพทย์จะใช้การกวาดปากมดลูกกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เกินกำหนดหรืออยู่ในภาวะเจ็บครรภ์คลอดที่ต้องการการชักนำเนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอดเล็กน้อย วิธีนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกกระตุ้นการคลอดนอกเหนือจากการเจาะถุงน้ำคร่ำ (ARM) และการใช้ฮอร์โมนออกซิโทซินค่ะ

จุดมุ่งหมายสำหรับการกวาดปากมดลูกคือการไปกระตุ้นการผลิตให้ฮอร์โมนผลิตสารโพรสตาแกลนดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเยื่อบุโพรงมดลูก สารโพรสตาแกลนดินมีหน้าที่กระตุ้นให้มดลูกเริ่มบีบตัว นอกจากนี้ยังมีสารโพรสตาแกลนดินสังเคราะห์ในรูปแบบของยาเหน็บและเจล ซึ่งจะถูกใช้โดยการสอดยาเข้าไปทางช่องคลอดค่ะ

ทำไมถึงต้องกวาดปาดมดลูก

• เพื่อกระตุ้นการเจ็บครรภ์คลอด เมื่อการตั้งครรภ์เกินกำหนด
• การกระตุ้นการคลอด อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณแม่ต้องการให้ทารกคลอดภายในเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกคนถกเถียงกัน และขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่า ควรมีการกระตุ้นการคลอดหรือไม่
• ช่วยให้ปากมดลูกเปิดกว้างขึ้นและบางลง
• กระตุ้นให้ฮอร์โมนสารโพรสตาแกลนดินหลั่งบริเวณมดลูกและปากมดลูก และช่วยให้มดลูกเกิดการบีบตัวเพื่อให้เจ็บครรภ์คลอด
• เพื่อทำให้ปากมดลูกเอื้อต่อการกระตุ้นการคลอด

ความเสี่ยงต่อการกวาดปากมดลูก

ความเสี่ยงต่อการกวาดปากมดลูก

โดยทั่วไปแล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้มดลูกบีบตัวในระยะแรก ๆ ของการเจ็บครรภ์ อย่างไรก็ตามหากกำหนดคลอดของคุณแม่ถูกประเมินอย่างไม่ถูกต้อง และอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมคลอดก็อาจก่อให้เกิดสภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับ การคลอดก่อนกำหนด ได้ ซึ่งรวมไปถึงปัญหาด้านความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของทารก น้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ ปัญหาด้านการหายใจและป้อนอาหารได้ลำบากค่ะ ยังไม่มีการพิสูจน์หรือหลักฐานใด ๆ ที่ชี้ว่า การกวาดปากมดลูกเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสำหรับแม่และทารกค่ะ
• ปัญหาด้านการหายใจสำหรับทารก หนึ่งในประโยชน์ที่ทารกได้รับจากการคลอดแบบธรรมชาติคือปอดของพวกเขาจะถูกบีบเบา ๆ จากการบีบรัดตัวของมดลูก ซึ่งจะช่วยบีบเอาน้ำคร่ำส่วนเกินในและรอบ ๆ ปอดออกมา เมื่อทารกเริ่มหายใจด้วยตัวเอง ปอดของพวกเขาต้องขยายเต็มที่เพื่อให้เขาได้หายใจอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
• การกระตุ้นการคลอดทุกรูปแบบเพิ่มความเสี่ยงให้คุณแม่เข้ารับผ่าตัดฉุกเฉินหากไม่สำเร็จ
• การกวาดปากมดลูกอาจทำให้รู้สึกเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณแม่ที่ยังไม่พร้อมคลอด
• คุณแม่บางอาจมีเลือดออกหรือ อาการตกขาว หลังจากการกวาดปากมดลูก บางครั้งการกระตุ้นเช่นนี้อาจก่อให้เกิดการบีบตัว ซึ่งเป็นการบีบตัวที่เจ็บปวดที่ไม่ใช่การเจ็บครรภ์จริงค่ะ

การกวาดมดลูกมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

พยาบาลผดุงครรภ์หรือสูติแพทย์จะอธิบายขั้นตอนการกวาดมดลูก และขอคำยินยอมจากคุณพ่อคุณแม่ก่อน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะต้องรับฟังรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ ความเสี่ยงและผลลัพธ์ที่คาดหวังค่ะ

เป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณแม่จะต้องถ่ายปัสสาวะให้หมดก่อนจะเริ่มต้นการกวาดมดลูก พยาบาลผดุงครรภ์หรือสูติแพทย์จะทำการตรวจครรภ์ และฟังการเต้นของหัวใจของทารกก่อน หากพวกเขาพบสิ่งผิดปกติในคุณแม่หรือทารก ทางแพทย์ก็จำเป็นต้องยกเลิกการกวาดปากมดลูกค่ะ

สำหรับการกวาดปากมดลูก พยาบาลผดุงครรภ์หรือสูติแพทย์จะสอดนิ้วสองนิ้วที่สวมถุงมือเข้าไปในช่องคลอด และใช้นิ้วชี้สอดเข้าไปในปากมดลูก แพทย์จะตรวจสอบว่า ปากมดลูกพร้อมจะได้รับการกระตุ้นหรือไม่ เช่น ปากมดลูกเริ่มขยายออก นิ่มและบางลง หากปากมดลูกที่อยู่สูงและปิดอยู่ก็ไม่เหมาะกับการกวาดปากมดลูกค่ะ นอกจากนี้ยังเพิ่มความเจ็บปวดแทนการสร้างความอึดอัดให้กับคุณแม่อีกด้วย แพทย์จะรู้สึกได้ถึงถุงน้ำคร่ำที่ห่อหุ้มทารกไว้ที่อยู่บริเวณปากมดลูก หากอธิบายง่าย ๆ ขั้นตอนนี้คือการทำให้ปากมดลูกขยายออกเล็กน้อย และแยกถุงน้ำคร่ำที่อุดอยู่บริเวณปากมดลูกส่วนล่างออกค่ะ

ปากมดลูกจะต้องนิ่มและเปิดออกเล็กน้อยเพื่อให้แพทย์ใช้นิ้วสอดเข้าไปได้ แต่ถ้าหากปากมดลูกไม่เปิด พยาบาลผดุงครรภ์หรือสูติแพทย์จะทำการนวดปากมดลูกเบา ๆ เพื่อให้ปากมดลูกผลิตสารโพรสตาแกลนดินออกมาค่ะ หลังจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนสำคัญ พยาบาลผดุงครรภ์หรือสูติแพทย์จะใช้นิ้วกวาดไปรอบ ๆ ปากมดลูกเป็นวงกลมเต็ม 360 องศา ทางแพทย์จะต้องระวังไม่ให้ถุงน้ำคร่ำรั่ว แม้ว่าในบางครั้งจะไม่สามารถเลี่ยงได้ก็ตาม โดยเฉพาะถุงน้ำคร่ำที่โป่งพองและกำลังจะแตกตามธรรมชาติค่ะ

การเจาะถุงน้ำคร่ำคืออะไร

การเจาะถุงน้ำคร่ำคืออะไร

การเจาะถุงน้ำคร่ำ (ARM) เป็นวิธีการกระตุ้นที่ต่างจากการกวาดปากมดลูก ซึ่งการเจาะน้ำคร่ำต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางที่มีขนาดยาวคล้ายกับไม้ถักนิตติ้ง ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะถูกสอดเข้าไปในช่องคลอดอย่างเบามือ เข้าไปยังปากมดลูกและเข้าไปถึงตำแหน่งที่สามารถเจาะให้น้ำคร่ำรั่วไหลได้ กับคุณแม่บางคนแค่วิธีนี้ก็สามารถช่วยกระตุ้นการคลอดได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องพึ่งวิธีอื่น ๆ แล้วค่ะ

ประสิทธิภาพของการกวาดปากมดลูก

โดยทางสถิติแล้ว ความสำเร็จของวิธีการกวาดปากมดลูกอยู่ที่ 24% ซึ่งจะมีประสิทธิภาพกับคุณแม่ที่มีแนวโน้มจะเจ็บครรภ์ภายใน 48 ชั่วโมง คุณแม่ส่วนใหญ่คลอดลูกหลังจากที่กวาดปากมดลูกแล้วภายใน 1 สัปดาห์ แต่ถ้าหากคุณแม่ไม่เกิดอาการเจ็บครรภ์ภายใน 36 ชั่วโมงก็สามารถกวาดปากมดลูกซ้ำได้ค่ะ

แพทย์บางคนจะทำกวาดมดลูกซ้ำ ๆ ในทุก ๆ ครั้งที่นัดตรวจครรภ์ตั้งแต่ ตั้งครรภ์ 38 สัปดาห์ ขึ้นไป แม้ว่าการทำเช่นนี้จะไม่จำเป็น และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อคุณแม่ก็ตาม

หากการกวาดปากมดลูกไม่สามารถกระตุ้นการเจ็บครรภ์คลอดได้ ขั้นตอนต่อไปที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำการพิจารณาก็คือการเจาะถุงน้ำคร่ำ และการเริ่มใช้ฮอร์โมนออกซิโทซินค่ะ

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สามารถติดตามอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ สัญญาเตือนเมื่อมีอาการเจ็บครรภ์คลอด คลอดลูกเจ็บไหม? การคลอดธรรมชาติ แนวทางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงในหัวข้ออื่น ๆ เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ Huggies หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook Huggies Thailand และอย่าลืม! กด สมัครสมาชิก เพื่อรับสินค้าทดลอง พร้อมรอรับข่าวสารและอัพเดตเทคนิคดี ๆ จากเรานะคะ

บทความที่คุณน่าจะชอบ

เตรียมเป็นแม่ 10/11/2019

เคล็ดลับ อยาก ท้อง ทำ ไง ดี

เมื่อนาฬิกาชีวิตส่งสัญญาณเตือนภาวะมีลูกยาก คุณแม่พยายามสังเกตประจำเดือนแล้วแต่เจ้าตัวน้อยก็ไม่มาสักที เราแนะนำให้คุณแม่พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเบื้องต้นว่ามีความผิดปกติหรือไม่

เฟอร์นิเจอร์ในห้องสำหรับเด็ก
เตรียมเป็นแม่ 9/15/2020

เฟอร์นิเจอร์ในห้องสำหรับเด็ก

การวางแผนและเลือกของใช้ในห้องเด็กอ่อนเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นใช่ไหมคะคุณแม่ เพราะมีของใช้เฟอร์นิเจอร์มากมายที่ให้เลือกได้ มาดูกันค่ะมีอะไรบ้าง

Diapers Tips 4/26/2019

ปัญหาผ้าอ้อมเล็ด ผ้าอ้อมรั่ว แก้ไขอย่างไรดี

คุณแม่บางคนกำลังเจอปัญหาปัสสาวะหรืออุจจาระของลูกเล็ดรั่วออกมาจากผ้าอ้อม โดยเฉพาะบริเวณโคนขาและขอบเอว ซึ่งจริงๆ แล้วปัญหานี้แก้ง่ายนิดค่ะ แต่ก่อนอื่นเรามารู้สาเหตุของผ้าอ้อมเล็ดรั่วกันก่อนค่ะ

บทความที่คุณน่าจะชอบ