ปฏิวัติความเทอะทะสู่การเคลื่อนไหวอย่างอิสระ

ตรวจสอบข้อมูลโดย
นพ.พงษศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

เพราะพัฒนาการเคลื่อนไหวของลูกน้อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่มีความสำคัญในช่วงขวบปีแรก เพราะพัฒนาการการเคลื่อนไหวของลูกน้อยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งการคืบคลาน นั่ง ตั้งไข่ก้าวเดิน เป็นหนึ่งในพัฒนาการที่มีความสำคัญในช่วงขวบปี‚แรกและเริ่มต้นไปสู่การเรียนรู้ ต่อยอดพัฒนาการในด้านอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกัน

คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงถึงปัจจัยทุกๆด้านที่จะขัดขวางการเคลื่อนไหวของลูกน้อยอย่างเช่น เสื้อผ้าที่เบา อากาศที่เย็นสบาย กางเกงผาอ้อม ที่สวมใส่ต้องบาง ฟิต กระชับพอดีตัว ไม่หนาเทอะทะ และซึมซับดีไม่เกิดผื่นคัน เพราะถ้าการเคลื่อนไหวติดขัดก็อาจทำใหลูกหงุดหงิดงอแง และส่งผลทางด้านอารมณ์ในเชิงลบกับเขาได้ครับ ฉะนั้นคุณพ่อและคุณแม่อย่าลืมคำนึงถึงขอนี้ด้วยนะครับ เพื่อให้ลูกน้อยพร้อมที่จะเรียนรู้ได้ในทุกเวลาอย่างไมติดขัดครับ

วางรากฐานพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว
การให้ลูกน้อยได้เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม เป็นการฝึกความคล่องตัว อ่อนตัวในส่วนต่างๆของร่างกาย และรู้จักควบคุมกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็นให้พร้อมสำหรับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย สำหรับช่วงปี‚แรกเป็นการวางรากฐานให้ลูกได้รู้จักเคลื่อนไหว ขยับร่างกายอย่าง ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะใน 3 เดือนแรกแม่ลูกอาจจะยังขยับตัวไม่ได้มาก เป็นการขยับแขนขาและ หันหน้าซ้าย-ขวาพร้อมกับพยายามชันคอ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการเคลื่อนไหวระยะแรกของลูก และการเคลื่อนไหวจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปจนคืบคลาน นั่ง ยืน และเดินได้ต่อไป

กระตุ้นการเคลื่อนไหวขวบปีแรก
การกระตุ้นพัฒนาการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยก็จะช่วยให้พัฒนาการของลูกเป็นไปอย่างมั่นคง ด้วยกิจกรรมเสริมทักษะการเคลื่อนไหวที่คุณแม่นำไปเล่นกับลูกน้อยได้ เพื่อการกระตุ้นให้ทุกก้าวเดินของลูกเป็นไปอย่างมั่นคง รวมทั้ง เลือกผ้าออมหรือกางเกง ผ้าออมสำเร็จรูปที่บางเบา กระชับพอดีตัวลูกน้อย ถอดและใส่ได้ง่ายๆ รวมทั้งซึมซับได้ดี ไม่เกิดผดผื่นที่จะทำให้ลูกไม่สบายตัว เพื่อการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ ของลูกน้อยต่อไป

บทความที่คุณน่าจะชอบ

พัฒนาการลูกน้อย 4/27/2019

ขยับตามจังหวะดนตรี ได้มากกว่าการเคลื่อนไหว

อาจารย์แพทย์หญิงดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว

พัฒนาการลูกน้อย 4/27/2019

ลูกน้อยวัย 4 เดือน

เมื่อครบสี่เดือน ทารกจะเริ่มมีบุคลิกเฉพาะ มีความเป็นตัวของตัวเองให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น

พัฒนาการลูกน้อย 5/2/2019

10 เรื่องเสี่ยงของแม่ท้อง ส่งผลคลอดก่อนกำหนด

แม่ทุกคนย่อมคาดหวังว่าลูกในท้องจะเกิดมาพร้อมร่างกายและพัฒนาการที่สมบูรณ์แข็งแรงครบ 32 แต่รู้ไหมว่าทุกวันนี้คุณแม่ๆ มีโอกาสเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนด 7-10% เลยทีเดียว!

บทความที่คุณน่าจะชอบ