Huggies Rewards

Huggies Rewards

รายการสะสมแต้มแลกสนุกกับฮักกี้ส์ เพียงถ่ายรูปใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์


รายการสะสมแต้มแลกสนุกกับฮักกี้ส์
เพียงถ่ายรูปใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์* รุ่นใดก็ได้ ส่งมา
ที่ HuggiesTHrewards@gmail.com หรือส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ พร้อมเขียน
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มาที่ตู้ปณ.18 ปณศ. นนทบุรี 11000
ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 15 ธันวาคม 2560

รายละเอียดของรางวัล
สะสมแต้มแลกผลิตภัณฑ์จากฮักกี้ส์

 • สะสมให้ครบ 100 คะแนน เพื่อแลกรับผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว ฮักกี้ส์ เจนเทิล แคร์ เบบี้ไวพ์ มูลค่า 139 บาท
 • สะสมให้ครบ 120 คะแนน เพื่อแลกรับกางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ S ขนาดแพ็คประหยัด จำนวน 22 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 179 บาท (สามารถระบุเพื่อเลือกรุ่นสำหรับเด็กชายหรือเด็กหญิงได้)
 • สะสมให้ครบ 120 คะแนน เพื่อแลกรับกางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ M ขนาดแพ็คประหยัด จำนวน 18 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 179 บาท (สามารถระบุเพื่อเลือกรุ่นสำหรับเด็กชายหรือเด็กหญิงได้)
 • สะสมให้ครบ 300 คะแนน เพื่อแลกรับกางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ L ขนาดแพ็คใหญ่พิเศษ จำนวน 44 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 519 บาท (สามารถระบุเพื่อเลือกรุ่นสำหรับเด็กชายหรือเด็กหญิงได้)
 • สะสมให้ครบ 300 คะแนน เพื่อแลกรับกางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ XL ขนาดแพ็คใหญ่พิเศษ จำนวน 38 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 519 บาท (สามารถระบุเพื่อเลือกรุ่นสำหรับเด็กชายหรือเด็กหญิงได้)
 • สะสมให้ครบ 300 คะแนน เพื่อแลกรับกางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ XXL ขนาดแพ็คใหญ่พิเศษ จำนวน 32 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 519 บาท (สามารถระบุเพื่อเลือกรุ่นสำหรับเด็กชายหรือเด็กหญิงได้)

สะสมแต้มแลกของรางวัลอื่นๆ

 • สะสมให้ครบ 150 คะแนน เพื่อแลกตุ๊กตาหมีจากฮักกี้ส์ มูลค่า 199 บาท
 • สะสมให้ครบ 500 คะแนน เพื่อแลกของเล่นส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อย Van Walker จาก Plan Toys มูลค่า 1,800 บาท

รายละเอียดการสะสมคะแนน

การสะสมคะแนนจะอ้างอิงจากรายการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ รุ่นใดก็ได้ที่ระบุในใบเสร็จจากร้านค้าใดก็ได้ ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 15 ธันวาคม 2560 ที่สามารถระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ได้อย่างชัดเจน

 • รุ่นและขนาดของผ้าอ้อมฮักกี้ส์ อัลตร้า โกดล์ (กรณีที่ใบเสร็จไม่ได้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ทีมงานจะอ้างอิงจากราคาของผลิตภัณฑ์บนใบเสร็จแทน)
 • ร้านค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์
 • วันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์
 • โดยบนบรรจุภัณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์นั้นมีรายละเอียดคะแนนดังต่อไปนี้

 • ผ้าอ้อมแบบเทป ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ขนาดแพ็คประหยัด ทุกไซส์ (New born 28ชิ้น และS 24ชิ้น) มีค่าเท่ากับ 14 คะแนน
 • กางเกงผ้าอ้อมฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ขนาดแพ็คประหยัด ทุกไซส์ (S 22 ชิ้น ,M 18ชิ้น,L 14ชิ้น,XL 12ชิ้น) มีค่าเท่ากับ 12 คะแนน
 • กางเกงผ้าอ้อมฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ขนาดแพ็คใหญ่พิเศษ ทุกไซส์ (S 68ชิ้น,M 56ชิ้น,L 44ชิ้น,XL 38ชิ้น และ XXL 32ชิ้น) มีค่าเท่ากับ 24 คะแนน

พิเศษ สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของ Huggies ประเทศไทย รับคะแนนเพิ่มฟรีทันที 50 คะแนน เพียงแจ้งชื่อ-นามสกุลแก่เจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางอีเมล์หรือไปรษณีย์ โดยสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ https://www.huggies.co.th/Registration

วิธีการแลกรับรางวัล

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกส่งใบเสร็จ พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และของรางวัลที่ต้องการได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ผ่านทางอีเมล์ HuggiesTHrewards@gmail.com
 • หรือผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ปณ.18 ปณศ. นนทบุรี 11000
 • หลังจากทีมงานตรวจสอบใบเสร็จและคำนวณคะแนนแล้ว จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในระยะเวลา 30-45 วัน ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบสถานะของคะแนนสะสม หรือการจัดส่งของรางวัล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ HuggiesTHrewards@gmail.com หรือ 02-591-9800 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-17:00 น.)

  ระยะเวลาการแลกของรางวัล

  • สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลได้ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึง 15 ธันวาคม 2560

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุก

  1. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 15 ธันวาคม 2560 โดยปิดรับชิ้นส่วนวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (จากตราประทับไปรษณีย์หรือเวลา 23:59 น. จากระบบอีเมล์)
  2. ใบเสร็จที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
   • ใบเสร็จจะต้องระบุรุ่นและขนาดของผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ อย่างชัดเจน ในกรณีที่ชื่อและรุ่นระบุไม่ครบถ้วนอันเนื่องมาจากระบบของร้านค้าเอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณคะแนนจากราคาที่ระบุบนใบเสร็จ โดยอ้างอิงกับราคาปลีกปกติของผ้าอ้อมฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ แต่ละรุ่น
   • ใบเสร็จจะต้องระบุชื่อร้านค้าหรือบริษัทที่ออกใบเสร็จอย่างชัดเจน โดยเป็นใบเสร็จที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์จากระบบเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำนวณคะแนนจากใบเสร็จที่เกิดขึ้นจากการเขียนด้วยลายมือ หรือไม่ระบุชื่อร้านค้าหรือบริษัท
   • ใบเสร็จที่เกิดจากการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 15 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
  3. ภาพของรางวัลใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค (ประเทศไทย) จำกัด สามารถทำการเปลี่ยนของรางวัล โดยจัดหาของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากัน ทดแทนให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ในกรณีของรางวัลชำรุด บกพร่อง หรือทำการเลิกผลิต
  4. บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งพัสดุ หรือการสูญหายของเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร อันเนื่องมาจากการให้บริการของทางไปรษณีย์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  5. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงที่จะรับข่าวสารจากฮักกี้ส์ผ่านทางอีเมล์ ข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) โทรศัพท์ และยินยอมให้บ.คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ( ประเทศไทย ) จำกัด และบริษัทแม่ รวมถึงบริษัทในเครือของคิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ทั้งตัวแทน ผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดหาข้อมูล การใช้ การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้มาทั้งหมดในที่นี้สำหรับการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การสำรวจต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการขาย และจุดประสงค์เพื่อการวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ณ ที่นี้ สามารถเปิดเผย กับ บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ผู้ว่าจ้างจาก คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ผู้รับเหมา ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และพันธมิตร ทั้งในและนอก ประเทศไทย โดยฉัน เข้าใจว่า ฉัน สามารถเข้าถึงและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ ส่งให้ มา ณ ที่นี้ โดย ติดต่อ ได้ที่ เบอร์ โทรศัพท์ 02-230-3131 หรือ Huggiesthaiyt@gmail.com
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีการปลอมแปลงเอกสาร หรือพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับพนักงาน ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค (ประเทศไทย) จำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรม
  8. การตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด