Huggies Thailand - แคลเซียม สารอาหารสำคัญต่อพัฒนาการทารกในครรภ์

แคลเซียม สารอาหารสำคัญต่อพัฒนาการทารกในครรภ์

1 Minute |

แคลเซียมเป็นสารอาหารสำคัญสำหรับแม่ท้องและพัฒนาการทารกในครรภ์ เนื่องจากในช่วงตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์จะดึงแคลเซียมจากร่างกายแม่ไปสร้างกระดูกและฟันของตัวเองด้วย ดังนั้นหากแม่ท้องไม่ทานอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆ ร่างกายก็จะมีแคลเซียมไม่เพียงพอต่อการดูแลกระดูกและฟันของตัวเอง รวมไปถึงลูกก็จะดึงแคลเซียมไปได้น้อยมากจนส่งผลต่อพัฒนาการของเขาเช่นกัน

แม่ตั้งครรภ์ต้องรับแคลเซียมมากกว่าปกติจริงหรือไม่? ในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้น ทารกในครรภ์จะดูดซึมแคลเซียมผ่านคุณแม่ เพราะช่วงเวลาที่ทารกอยู่ในครรภ์นั้นเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการสูงมาก ร่างกายของลูกในครรภ์ต้องการการเจริญเติบโต สร้างกระดูก สร้างกล้ามเนื้อ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องบำรุงร่างกายเป็นพิเศษ เมื่อทารกในครรภ์ดูดซึมแคลเซียมผ่านคุณแม่ความหนาแน่นของมวลกระดูกคุณแม่จะลดลง เสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนได้ แต่เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ได้รับแคลเซียลที่เพียงพอ จะช่วยให้ลดความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน ลดการเกิดตะคริวได้อีกด้วย แม่ตั้งครรภ์นั้นควรได้รับแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัม

พบแคลเซียมได้จากไหนบ้าง? เมื่อร่างกายไม่สามารถสร้างแคลเซียมได้เอง ดังนั้นต้องอาศัยอาหารเหล่านี้มาเติมเต็มได้แก่ นม โยเกิร์ต ชีส ปลาตัวเล็ก กุ้งฝอย ธัญพืชต่างๆ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วแดง เต้าหู้ ผักใบเขียว ร่างกายดูดซึมแคลเซียมจากพืชผักได้น้อยกว่านมและก้างปลาดังนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ต้องการแคลเซียม 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน ทำได้โดยดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว แบ่งเป็นนมวัว 1 แก้ว และนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมอีก 1แก้ว ปลาที่กินทั้งกระดูก เช่น ปลาข้าวสาร ปลาตัวเล็ก กินร่วมกับข้าว ไข่ 1 ฟอง ธัญพืชต่างๆ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วแดง ผักใบเขียว ผลไม้ 2-3 ชนิด และเลือกอาหารไทยๆ ที่มีกะปิเป็นส่วนประกอบ เช่น แกงเลียง ต้มส้ม แกงเผ็ดต่างๆ เป็นต้น