Huggies Thailand - เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้านสุขอนามัยคุณภาพสูง สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างครบวงจร

เกี่ยวกับเรา

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ในประเทศไทย

บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค เริ่มก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อปี 2509 โดยให้บริการด้านสุขอนามัยในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ชั้น 32-33 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม และมีโรงงาน 2 แห่งเป็นฐานการผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 1,200 คน คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านสุขอนามัยคุณภาพ สูงสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคทั่วโลกอย่างครบถ้วน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษอเนกประสงค์ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก และกางเกงผ้าอ้อมสำหรับฝึกเข้าห้องน้ำ คุณภาพสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น คลีเน็กซ์ สก๊อตต์ และฮักกี้ส์

นอกจากผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคแล้ว บริษัทฯ ยังมีแผนกสินค้าเพื่อธุรกิจสถาบัน หรือคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชั่นแนล ซึ่งเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยครบวงจร สำหรับลูกค้าประเภทธุรกิจสถาบันโดยเฉพาะ ดำเนินธุรกิจขายสินค้า ให้กับกลุ่มธุรกิจสถาบัน 9 กลุ่มใหญ่ ได้แก่อาคารสำนักงาน สถานพยาบาล โรงแรม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา สถานบันเทิง และธุรกิจขายปลีก ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อาทิ คลีเน็กซ์ สก็อตต์ คิมซอฟท์ คิมแคร์ คิมเท็กซ์ คิมไวป์ส ไวป์ออล และคลีนการ์ด