Huggies Thailand - อัพโหลดใบเสร็จสะสมแต้มแลกสนุก

วิธีการอัพโหลดใบเสร็จ “สะสมแต้ม แลกสนุก กับ ฮักกี้ส์”

สมาชิกครอบครัวฮักกี้ส์สามารถร่วมสะสมแต้ม แลกสนุกได้ง่ายๆ เพียงถ่ายภาพใบเสร็จเมื่อซื้อผ้าอ้อมฮักกี้ส์ และอัพโหลด เพื่อสะสมแต้มแลกเป็นของรางวัลต่างๆ 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวฮักกี้ส์ หรือเข้าสู่ระบบเพื่อทำการอัพโหลดใบเสร็จ
คะแนนจะถูกอัพเดทภายใน 3 วันเมื่อตรวจสอบใบเสร็จเรียบร้อย

อัพโหลดใบเสร็จ

เงื่อนไขการอัพโหลดใบเสร็จ

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่าน กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการอัพโหลดใบเสร็จดังต่อไปนี้อย่างละเอียด.

1

ถ่ายภาพใบเสร็จให้ชัดเจน

2

ถ่าย 1 ใบเสร็จให้อยู่ใน 1 ภาพ อัพโหลดได้สูงสุด 5 ภาพต่อครั้ง

3

อย่าลืมเช็ครายละเอียดบนใบเสร็จให้ครบถ้วนนะคะ

4

ข้อควรระวัง

HOW TO

  • การอัพโหลดใบเสร็จบนสมาร์ทโฟน
  • การอัพโหลดใบเสร็จบนคอมพิวเตอร์