Huggies Thailand - กติกาและเงื่อนไขกิจกรรมสะสมแต้มแลกสนุก

กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม “สะสมแต้มมหาสนุก กับ ฮักกี้ส์” 1 มกราคม 2561 - 15 ธันวาคม 2561

 • รายการสะสมแต้มแลกสนุกกับฮักกี้ส์ เพียงถ่ายรูปใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์* รุ่นใดก็ได้

 • ซื้อผลิตภัณฑ์ฮักกี้ส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 15 ธันวาคม 2561

 • โดยอัพโหลด หลักฐานดังต่อไปนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.huggies.co.th/th-th/rewards ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561

  • ใบเสร็จรับเงิน* หรือ

  • ใบยืนยันคำสั่งซื้อ*พร้อมหลักฐานการชำระเงิน กรณีสั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์ หรือ

  • ใบยืนยันคำสั่งซื้อ*พร้อมหลักฐานการส่งสินค้าสำเร็จ กรณีเลือกชำระเงินปลายทาง

 • ระยะเวลาแลกของรางวัลภายในวันที 15 ธันวาคม 2561 (เวลา 23:59 น. จากระบบ) เท่านั้น

 • ท่านสามารถดูวิธีการอัพโหลดใบเสร็จได้ที่นี่  https://www.huggies.co.th/th-th/rewards/submit-a-receipt

รายละเอียดการสะสมคะแนน

การสะสมคะแนนจะอ้างอิงจากรายการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ รุ่นใดก็ได้ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า หรือช่องทางออนไลน์ ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 15 ธันวาคม 2561 ที่สามารถระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ได้อย่างชัดเจน

 • เลขที่ใบเสร็จ
 • รุ่นและขนาดของผ้าอ้อมฮักกี้ส์ อัลตร้า โกดล์ (กรณีที่ใบเสร็จไม่ได้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ทีมงานจะอ้างอิงจากราคาของผลิตภัณฑ์บนใบเสร็จแทน)
 • ร้านค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์
 • วันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์

โดยบนบรรจุภัณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์นั้นมีรายละเอียดคะแนนดังต่อไปนี้

 • ผ้าอ้อมแบบเทป ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ขนาดแพ็คประหยัด ทุกไซส์ (New born 28ชิ้น และ S 24ชิ้น) มีค่าเท่ากับ 14 คะแนน
 • กางเกงผ้าอ้อมฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ขนาดแพ็คประหยัด ทุกไซส์ (S 22 ชิ้น ,M 18ชิ้น, L 14ชิ้น, XL 12ชิ้น) มีค่าเท่ากับ 12 คะแนน
 • กางเกงผ้าอ้อมฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ขนาดแพ็คใหญ่พิเศษ ทุกไซส์ (S 68ชิ้น, M 56ชิ้น, L 44ชิ้น, XL 38ชิ้น และ XXL 32ชิ้น) และ ผ้าอ้อมแบบเทป ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ขนาดแพ็คใหญ่พิเศษ ทุกไซส์ (New born 72ชิ้น, S 66ชิ้น) มีค่าเท่ากับ 24 คะแนน

พิเศษ สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของ Huggies ประเทศไทย รับคะแนนเพิ่มฟรีทันที 50 คะแนน เมื่อสมัครสมาชิกผ่าน https://goo.gl/bKDhFD

รายละเอียดของรางวัล สะสมแต้มแลกผลิตภัณฑ์จากฮักกี้ส์

 • สะสมให้ครบ 100 คะแนน เพื่อแลกรับผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว ฮักกี้ส์ เจนเทิล แคร์ เบบี้ไวพ์ จำนวน 80 แผ่น/ห่อ  มูลค่า 139 บาท
 • สะสมให้ครบ 120 คะแนน เพื่อแลกรับผ้าอ้อมแบบเทป ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ New Born ขนาดแพ็คประหยัด จำนวน 26+2 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 159 บาท
 • สะสมให้ครบ 120 คะแนน เพื่อแลกรับผ้าอ้อมแบบเทป ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ S ขนาดแพ็คประหยัด จำนวน 22+2 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 159 บาท
 • สะสมให้ครบ 120 คะแนน เพื่อแลกรับกางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ S ขนาดแพ็คประหยัด จำนวน 22ชิ้น/ห่อ มูลค่า 179 บาท (สามารถระบุเพื่อเลือกรุ่นสำหรับเด็กชายหรือเด็กหญิงได้)
 • สะสมให้ครบ120 คะแนน เพื่อแลกรับกางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ M ขนาดแพ็คประหยัด จำนวน 18 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 179 บาท (สามารถระบุเพื่อเลือกรุ่นสำหรับเด็กชายหรือเด็กหญิงได้)
 • สะสมให้ครบ 120 คะแนน เพื่อแลกรับกางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ L ขนาดแพ็คประหยัด จำนวน 14 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 179 บาท (สามารถระบุเพื่อเลือกรุ่นสำหรับเด็กชายหรือเด็กหญิงได้)
 • สะสมให้ครบ 120 คะแนน เพื่อแลกรับกางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ XL ขนาดแพ็คประหยัด จำนวน 12 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 179 บาท (สามารถระบุเพื่อเลือกรุ่นสำหรับเด็กชายหรือเด็กหญิงได้)
 • สะสมให้ครบ 350 คะแนน เพื่อแลกรับผ้าอ้อมแบบเทป ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ New Born ขนาดแพ็คใหญ่พิเศษ จำนวน 72 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 489 บาท
 • สะสมให้ครบ 350 คะแนน เพื่อแลกรับผ้าอ้อมแบบเทป ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ S ขนาดแพ็คใหญ่พิเศษ จำนวน 66 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 489 บาท
 • สะสมให้ครบ 350 คะแนน เพื่อแลกรับกางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ S ขนาดแพ็คใหญ่พิเศษ จำนวน 68 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 519 บาท (สามารถระบุเพื่อเลือกรุ่นสำหรับเด็กชายหรือเด็กหญิงได้)
 • สะสมให้ครบ 350 คะแนน เพื่อแลกรับกางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ M ขนาดแพ็คใหญ่พิเศษ จำนวน 56 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 519 บาท (สามารถระบุเพื่อเลือกรุ่นสำหรับเด็กชายหรือเด็กหญิงได้)
 • สะสมให้ครบ 350 คะแนน เพื่อแลกรับกางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ L ขนาดแพ็คใหญ่พิเศษ จำนวน 44 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 519 บาท (สามารถระบุเพื่อเลือกรุ่นสำหรับเด็กชายหรือเด็กหญิงได้)
 • สะสมให้ครบ 350 คะแนน เพื่อแลกรับกางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ XL ขนาดแพ็คใหญ่พิเศษ จำนวน 38 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 519 บาท (สามารถระบุเพื่อเลือกรุ่นสำหรับเด็กชายหรือเด็กหญิงได้)
 • สะสมให้ครบ 350 คะแนน เพื่อแลกรับกางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ไซส์ XXL ขนาดแพ็คใหญ่พิเศษ จำนวน 32 ชิ้น/ห่อ มูลค่า 519 บาท (สามารถระบุเพื่อเลือกรุ่นสำหรับเด็กชายหรือเด็กหญิงได้)

สะสมแต้มแลกของรางวัลอื่นๆ

 • สะสมให้ครบ 350 คะแนน เพื่อแลก Central Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
 • สะสมให้ครบ 350 คะแนน เพื่อแลก Big C Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
 • สะสมให้ครบ 350 คะแนน เพื่อแลก Tesco Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
 • สะสมให้ครบ 600 คะแนน เพื่อแลก กระเป๋าเก็บอุณหภูมิเพื่อเก็บขวดนมและผ้าอ้อมลูกน้อย มูลค่า 1,190 บาท

วิธีการแลกรับรางวัล

 • ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกส่งใบเสร็จ และเลือกของรางวัลที่ต้องการได้ทาง https://www.huggies.co.th/th-th/rewards ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 (เวลา 23:59 น. จากระบบ)
 • ในกรณีของการแลกของรางวัล จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในระยะเวลา 30-45 วัน ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบสถานะของคะแนนสะสม หรือการจัดส่งของรางวัล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  huggiesthaiyt@gmail.comหรือ 02-591-9800 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-17:00 น.)

ระยะเวลาการแลกของรางวัล

 • สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 15 ธันวาคม 2561
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 15 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับการแลกของรางวัลวันที่ 15 ธันวาคม 2561 (เวลา 23:59 น. จากระบบ)

เงื่อนไขใบเสร็จที่เข้าร่วมกิจกรรม

 • ใบเสร็จจะต้องระบุรุ่นและขนาดของผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ อย่างชัดเจน ในกรณีที่ชื่อและรุ่นระบุไม่ครบถ้วนอันเนื่องมาจากระบบของร้านค้าเอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณคะแนนจากราคาที่ระบุบนใบเสร็จ โดยอ้างอิงกับราคาปลีกปกติของผ้าอ้อมฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ แต่ละรุ่น
 • ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง เอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว
 • ใบเสร็จจะต้องระบุชื่อร้านค้าหรือบริษัทที่ออกใบเสร็จอย่างชัดเจน โดยเป็นใบเสร็จที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์จากระบบเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำนวณคะแนนจากใบเสร็จที่เกิดขึ้นจากการเขียนด้วยลายมือ หรือไม่ระบุชื่อร้านค้าหรือบริษัท
 • ใบเสร็จที่เกิดจากการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 15 ธันวาคม 2561 เท่านั้น

เงื่อนไข: ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับและรับรองว่า

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงที่จะรับข่าวสารจากฮักกี้ส์หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล ข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) และโทรศัพท์
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาติและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมนี้ กับบริษัทในเครือ ตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และพันธมิตรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศของบริษัทฯ เพื่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย งานวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ภาพของรางวัลใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯ สามารถทำการเปลี่ยนของรางวัล โดยจัดหาของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากัน ทดแทนให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ในกรณีของรางวัลชำรุด บกพร่อง หรือทำการเลิกผลิต
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งพัสดุ หรือการสูญหายของเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร อันเนื่องมาจากการให้บริการของทางไปรษณีย์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีการปลอมแปลงเอกสาร หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับพนักงาน ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค (ประเทศไทย) จำกัด ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 7. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่: 02-230-3131 หรืออีเมล Huggiesthaiyt@gmail.com