Huggies thailand - ผ้าอ้อม Ultra Gold Pants

กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ อัลตร้า โกลด์

ออกแบบพิเศษเฉพาะสำหรับเด็กชาย และเด็กหญิง จึงซึมซับได้เร็วกว่า พร้อมขอบเอวยืดหยุ่น กระชับ สบาย และแถบวัดความเปียกชื้น